Přehled plodin

I přestože došlo v posledních dvaceti letech k výraznému poklesu pěstitelských ploch a produkce, má pěstování brambor jak pro české zemědělství tak pro českého konzumenta stále velký význam. Uplynulých dvacet let lze však také charakterizovat jako dobu, která přinesla do českého bramborářství řadu zlepšení a inovací – zejména na úrovni pěstitelské technologie, využití kvalitní sadby, ochrany před škodlivými činiteli, sklizně a posklizňové úpravy, systému skladování a v oblasti tržní úpravy hlíz. To vše vyústilo především ve zlepšení kvality produkovaných hlíz. Významným prvkem ve zlepšení kvality hlíz bylo rozšíření sortimentu nabízených odrůd bramboru v ČR.

Čím brambory prospívají

Brambory obsahují velká množství stopových prvků – draslík, hořčík, zinek, vápník, fosfor, železo, měď, fluor, sodík, chrom a další. Z vitaminů v bramborách najdeme především vitamin C. Obsah vitamínu C kolísá v závislosti na době a způsobu uskladnění brambor a koliduje nejčastěji v rozmezí 10–25 mg/g. Právě obsah vitamínu C a schopnost brambor uchovávat tento vitamín činí z brambor tzv. ochranou potravinu proti kurdějím. Ve výživě brambory plní dále funkci objemovou, tj. dostatečně zatěžují trávicí soustavu a sytící, tj. poskytují dostatek energie ve formě sacharidů.

Slupka brambor navíc obsahuje vitaminy skupiny B, jako niacin, kyseliny pantotenovou a velice prospěšnou kyselinu listovou, která hraje důležitou roli např. při krvetvorbě, pro plodnost a zdravý vývoj plodu v těhotenství.

Nutriční charakteristika brambor

Běžné konzumní brambory obsahují přibližně 24 % sušiny, z toho zhruba 75 % tvoří škrob (amylosa a amylopektin cca v poměru 1:5) a okolo 2 % rozpustné cukry. Bílkoviny tvoří okolo 5–10 % sušiny a tuky okolo 0,4 % sušiny. Hlízy dále obsahují významná množství kyseliny citrónové, polyfenolů, minerálních látek (Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, P, I, Ni, Ca, K aj.) a vitamínů C, B1, B2 a PP. Zároveň jsou brambory doporučovány jako dietní strava, protože obsahují mnohem méně sušiny než obiloviny a tudíž i menší množství využitelné energie.

Průměrný obsah látek a minerálů v bramborách

Tabulka udává dlouhodobě průměrný obsah živin, prvků, vitamínů a dalších nutričních parametrů zjištěných v bramborách.

Typy brambor

• Varný typ A: pevné lojovité brambory, které jsou nerozvářivé, příjemně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté, vhodné pro přípravu bramborového salátu i ke konzumu jako vařené.
• Varný typ B: polopevné, polomoučné brambory s jemnou až hrubší strukturou, příjemně vlhké až sušší, vhodné jako příloha k jídlu.
• Varný typ C: měkké, moučnaté brambory s jemnou až středně hrubou strukturou, středně vlhké až suché, vhodné k přípravě kaší a těst.

Často se můžete setkat s označením přechodných typů – AB nebo BC, neboť hranice není striktně vymezena a první písmeno vždy značí převahu k varnému typu.
Rané brambory: do 30.6.
Pozdní brambory: po 30.6.

Kolik dní od výsadby do sklizně potřebují jednotlivé odrůdy?

• velmi rané ………………………….90–100 dní
• rané …………………………………100–110 dní
• polorané ……………………………110–120dní
• polopozdní a pozdní…………….. nad 120 dní